Ostame:

 

  • Raieõigust ja metsamaterjali 
  • Metsamaad ja kasvavat metsa

 

Osutame järgnevaid teenuseid:

 

  • Metsakinnistute majandamine
  • Metsa ülestöötamine ja kokkuvedu
  • Ümarpuidu transport
  • Metsakultuuride rajamine ja hooldamine
  • Küttepuidu tootmine ja müük